Wat is Osteopathie?

Als we naar de naam kijken - osteo betekent bot en pathos betekent ziekte - zouden we verwachten dat een osteopaat alleen botten behandelt, zoals de wervelkolom bijvoorbeeld. 

Hoewel de wervelkolom en het bekken wel een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken. 

Een van de belangrijkste principes van de osteopathie is juist dat het lichaam als een totaliteit bekeken wordt. Op de plekken waar klachten aanwezig zijn, is zeker niet altijd de oorzaak van de klacht! 

De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en zal door middel van corrigerende handgrepen proberen het probleem aan te pakken.


Wat doet de osteopaat?


Een osteopaat zal alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart brengen. Zo gaat hij op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. 

De osteopaat geneest niet maar moedigt het lichaam aan om zelf te genezen. Dit doet hij door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan, op te heffen. 

Apparatuur of medicijnen worden niet gebruikt.


Werkt osteopathie ook preventief?


Ja. Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt!!


Hoe zit een behandeling er uit?


Een consultatie bij de osteopaat neemt een uurtje in beslag.


Een eerste afspraak bij een osteopaat begint steeds met een uitgebreid vraaggesprek (= anamnese). De huidige klacht alsook de medische voorgeschiedenis zoals eventuele klachten uit het verleden, operaties, trauma’s,… zijn allemaal belangrijk om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt. 


Na deze anamnese zal de osteopaat overgaan tot het lichamelijk onderzoek. Belangrijk is dat hij niet alleen de klachtenregio onderzoekt, maar het gehele lichaam en dit door alleen maar gebruik te maken van zijn handen. 


Bij de behandeling door de osteopaat wordt gebruik gemaakt van manuele technieken. Dit kan gaan van heel subtiele tot stevige technieken. Ieder letsel vereist een andere aanpak, maar steeds met het nodige respect voor het lichaam van de patiënt. 


Na de behandeling tracht de osteopaat u de nodige inzichten te geven in het ontstaan van uw klachten door dit kort met u door te nemen. Eventueel kan een oefening of aanpassing in leefgewoonte geadviseerd worden om de klachten ook zelf mee aan te pakken. 


Het is belangrijk voldoende tijd te laten tussen twee osteopathische behandelingen. Dit geeft het lichaam de kans zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo worden normaal gezien minstens één week tussen twee opeenvolgende behandelingen gelaten.


Normaal verwachten we reeds na drie à vier behandelingen een vermindering van de klachten. Is dit niet het geval, dan moet overwogen worden of verdere behandeling wel zinvol is. Bij twijfel wordt de patiënt voor verder onderzoek doorverwezen naar de huisarts of specialist.


Osteopathie bij kinderen en baby's


In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie!

Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in een van de aspecten van de ontwikkeling, dan heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. 

Osteopathie is een zachte en efficiëntie behandelmethode die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

Voor welke klachten kan je bij ons terecht?

Rug- en/of nekklachten

Uitstralende pijn in arm of been

Pijn en/of stijfheid in de heup, knie, voet,

schouder, elleboog of handen

Hoofdpijn

Whiplash of andere posttraumatische klachten

Sportblessures

Klachten/pijn tijdens of na de zwangerschap

Baby's: Reflux, huilbaby's, krampen, voorkeurshouding,...

AFSPRAAK MAKEN

Maak hier je afspraak

ADRES

Wittemoer 66b

9940 Sleidinge


Website: HogerOpGoogle.be Fotografie: Daphne Matthys